وب سایت شرکت داروسازی فندا/صفحه تماس با مدیران | وبلاگ
صفحه اخبار

ردیف سمت نام مدیر آدرس ایمیل تلفن تماس مستقیم
1   مدیر عامل  آقای مهندس محمد طهماسبی CEO@fandapharma.ir 37775694 026 98+ داخلی 112
2   مدیر کارخانه  آقای مهندس محمدرضا کاظمی Plantmanager@fandapharma.ir 37775698 026 98+ داخلی 103
3   مسئول فنی  خانم  دکتر بدری شاه میر AP@fandapharma.ir 37775698 026 98+ داخلی 110
4   مدیر تحقیقات  آقای دکتر محمد محمدی Research@fandapharma.ir 37775694 026 98+ داخلی 112
5   مدیرمنابع انسانی   آقای حسن طهماسبی HRM@fandapharma.ir 37775698 026 98+ داخلی 120
6   مدیر IT   آقای مهندس وحید حاجی نسب IT@fandapharma.ir 37775698 026 98+ داخلی 122
6   مدیر فروش   خانم دکتر الهام پور رجب Sales1@fandapharma.ir 86046315 021 98+ داخلی 1
7   مدیر مالی   آقای فرزاد طلانورد Finance@fandapharma.ir 37775698 026 98+ داخلی 133
8   مدير آزمايشگاه کنترل کيفيت   خانم دکتر آیدا نصیرزاده QC@fandapharma.ir 37775698 026 98+ داخلی 123
9  مدیربازرگانی خارجی   آقای مهندس محمود رضایی Commerc@fandapharma.ir 86046315 021 98+ داخلی 105
10  مدیربازرگانی داخلی  آقای مهندس جلال افشاری Commercial@fandapharma.ir 37775698 026 98+ داخلی 125
11   مدیر فنی مهندسی  آقای مهندس امید جان بزرگی Technical@fandapharma.ir 37775698 026 98+ داخلی 144
12   مدیر تولید    خانم دکتر فاطمه خدامی Production@fandapharma.ir 37775698 026 98+ داخلی 114
13   مدیر برنامه ریزی انبارها  آقای مهندس اسماعیل دانایی Planning@fandapharma.ir 37775698 026 98+ داخلی 115
پنل تغییر حالت
  • آبی
  • زرد

  • تک برگ